Τελευταία ευκαιρία για άμεση εισαγωγή σας 
σε Βρετανικά Πανεπιστήμια!

 

Εάν ένα πτυχίο Βρετανικού Πανεπιστημίου είναι στόχος σας, αλλά δεν έχετε ακόμη κατοχυρώσει τη θέση σας, μπορείτε να το επιτύχετε τώρα με το πρόγραμμα UCAS Clearing (Αύγουστος-Οκτώβριος 2018),  εφόσον ανήκετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

  • Δεν έχετε λάβει προσφορά θέσης στην αίτησή σας από κανένα Πανεπιστήμιο
  • Απορρίψατε την/τις θέσεις που σας προσφέρθηκαν
  • Λάβατε προσφορά, αλλά δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, ώστε να κατοχυρώσετε τη θέση σας
  • Ακόμη και αν δεν έχετε υποβάλει καμία αίτηση για εισαγωγή σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Α Levels στη Βρετανία, ο κάθε υποψήφιος επιλέγει μια εκ των 2 θέσεων που έχει ήδη κατοχυρώσει. Συνεπώς απελευθερώνονται αρκετές θέσεις στα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Οι θέσεις αυτές είναι διαθέσιμες σε νέους υποψηφίους μέσω «Clearing».

Επικοινωνήστε άμεσα με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους της Skylines Study Abroad, οι οποίοι έγκαιρα και αποτελεσματικά θα σας βοηθήσουν:

  • Στην έρευνα και επιλογή του κατάλληλου για σας προπτυχιακού προγράμματος
  • Στην άμεση και απευθείας επικοινωνία με τα Πανεπιστήμια που σας ενδιαφέρουν 
  • Στη συμπλήρωση, παρακολούθηση και υποστήριξη της αίτησής σας  
  • Στην αίτηση εύρεσης διαμονής στην Εστία του Πανεπιστημίου
  • Στην αίτηση για έκδοση ευνοϊκού σπουδαστικού δανείου

Σημαντική Πληροφορία!
Για όσους εγγραφούν σε Βρετανικά Πανεπιστήμια πριν την οριστική αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει το προνομιακό καθεστώς διδάκτρων για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.  Επίσης μπορείτε να σπουδάσετε δωρεάν, με σπουδαστικό δάνειο, που αρχίζει να αποπληρώνεται μετά το πέρας της φοίτησης σας και την ικανοποιητική επαγγελματική σας αποκατάσταση (€2000/μήνα και άνω) 


Προσωπικές πληροφορίες

*Όνομα:
*Επώνυμο:
*Email:
Τηλέφωνο:
Κωδικός ασφαλείας: